Om projektet

21C-SDG er et Erasmus+ -støttet projekt, bestået af 6 europæiske partnere fra Danmark, Cypern, Portugal, Italien, Letland og Republikken Nordlige Makedonien. Projektet er startet i september 2019 og slutter i august 2021.

Projektet sigter mod at øge elevernes færdigheder og kompetencer i det 21. århundrede med FNs bæredygtige udviklingsmål (SDG) som ramme. Dette gøres ved at udvikle online læringsmaterialer og moduler vedr. SDG 4, 5, 11, 12, 13 og 14 for elever mellem 10 og 15 år med det formål at forbedre deres forståelse af aktuelle samfundsspørgsmål, dvs. miljø, cirkulær økonomi, osv. Digitale materialer der udvikles vil fokusere på at forbedre elevernes evner, som er afgørende for unges succes og udvikling i det 21. århundrede. De fremhævede færdigheder inkluderer: karakter, medborgerskab, samarbejde, kreativitet og kritisk tænkning.

PRIMÆR MÅLGRUPPE: elever i alderen 10-15 år

SEKUNDÆR MÅLGRUPPE: skolelærere.

Intellektuelle output

  • Output 1 – Udvikling af læringsmaterialer og moduler

Projektet vil udvikle 6 moduler, et for hver af de valgte SDG’er (Kvalitetsuddannelse, ligestilling mellem kønnene, bæredygtige byer og samfund, ansvarligt forbrug og produktion, klima-handling, liv under vand)

  • Output 2 – Udvikling af en online platform

Projektet vil udvikle en online platform, hvor lærere kan få adgang til læringsmaterialet.

  • Output 3 – Evaluering

Partnerskabet vil evaluere modulerne og læringsmaterialet, og på hvilken måde de har forbedret elevernes viden om FN’s SDG’er og forbedret deres færdigheder i det 21. århundrede.

Projektets sociale medieR:

Facebook: https://www.facebook.com/21CSDG/

Instagram: 21csdg

EU disclaimer logo

Disclaimer:

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

KONTAKT OS

Ph: +45 76 81 38 80

Email: eligr@vejle.dk