проект 21C - SDG

„21C-SDG“ e проект кој е финансиран од Еразмус+ програма и вклучува партнерство помеѓу: Данска, Кипар, Португалија, Италија, Латвија и Северна Македонија. Проектот започна во септември 2019 година и ќе заврши во август 2021 година.

ШЕСТ ГЛОБАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Проектот 21C-SDG работи со рамка за компетенции на професорот и образовниот истражувач Мајкл Фулан, наречен 6-тите C. Според Фулан, следниве 6 надлежности се фундаментални за да се успее во 21 век.

Image_contact

ПАРТНЕРИ

EU disclaimer logo

Disclaimer:

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Контактирајте не

телефон: +38 923074120

е-пошта: ecologic.mk@gmail.com

Следете ги нас