Resursi

Paredzētie mācību programmas lietotāji
21C-SDG mācību programma ir digitāls izglītības resursu apkopojums, kas radies dažādu institūciju un aģentu sadarbībā visā Eiropā, meklējot atbalstu un iedvesmojot pedagogus viņu praksē un aktivitātēs. Tajā sniegti rīki un praktiski piemēri, kas sniedz ieskatu par to, kā attīstīt jauniešu zināšanas, prasmes un attieksmi, lai tiktu galā ar 21. gadsimta izaicinājumiem un pilnvērtīgi piedalītos viņu sabiedrībā 2030. gada Ilgtspējīgas attīstības programmas ietvaros.

Ņemot vērā 21C-SDG projekta apjomu, paredzētie lietotāji ir skolēnu skolēni vecumā no 10 līdz 15 gadiem, kuri ir ieinteresēti uzlabot savas zināšanas un iespējas, izstrādājot un īstenojot izglītības pieredzi, kas apvieno 21. gadsimta prasmes un ilgtspējīgas attīstības mērķus. . Tas varētu būt noderīgs arī jaunatnes darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem un neformālajiem pedagogiem, kuri darbojas šajā sistēmā. 21C-SDG mācību programmai ir plaša pielietojamība, to var pielāgot un piemērot dažādiem izglītības kontekstiem, vecuma grupām, tēmām un mērķiem.

Mācību programmu var piekļūt divos veidos:

Drukas versija, kuru varat atrast šeit:

Print version

Tiešsaistes versija, kuru varat atrast šeit:

Online Version

 

EU disclaimer logo

Disclaimer:

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

SAZINIES AR MUMS

Tālrunis: +37 128336093

E-PASTS: izglitiba@ip.daugavpils.lv