Informācija par projektu

“Izglītojamo 21.gs.prasmes ANO sociālo mērķu attīstības kontekstā” ir ES Erasmus+ programmas finansēts projekts, kurā sadarbojas 6 Eiropas partneri no Dānijas, Kipras, Portugāles, Itālijas, Latvijas un Ziemeļmaķedonijas. Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada 1.septembris līdz 2021.gada 31.augusts.

Projekta mērķis ir uzlabot izglītojamo 21.gs. prasmes un kompetences  ANO sociālo mērķu attīstības kontekstā, balstoties uz ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Tas tiks darīts, izstrādājot tiešsaistes mācību materiālus un moduļus par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem nr.4, 5, 11, 12, 13 un 14, 10 līdz 15 gadus veciem izglītojamajiem. Tas uzlabotu viņu izpratni par aktuālajiem sabiedrības jautājumiem, piemēram, vidi, aprites ekonomiku un tml.. Izstrādājot digitālos mācību materiālus, uzmanība tiks pievērsta, lai jaunieši uzlabotu prasmes, kuras ir priekšnosacījums panākumiem un attīstībai 21. gadsimtā (individuālisms, pilsoniskums, sadarbība, radošums un kritiskā domāšana).

Projekta tiešā mērķgrupa: 10-15 gadus veci izglītojamie;

Projekta netiešā mērķgrupa: skolotāji.

Intelektuālā īpašuma izstrāde:

  • Materiāls 1 – Mācību materiālu un moduļu izstrāde 

Projektā tiks izstrādāti 6 moduļi, pa vienam par katru izvēleto ANO sociālo mērķi (kvalitatīva izglītība, dzimumu līdztiesība, ilgtspējīgas pilsētas un kopienas, atbildīgs patēriņš un ražošana, klimata izmaiņas, dzīve zem ūdens)

  • Materiāls 2 – Tiešsaistes platformas izstrāde 

Projektā tiks izstrādāta tiešsaistes platformu, kurā skolotāji varēs piekļūt brīvi pieejamiem mācību materiāliem

  • Materiāls 3 – Izvērtēšana

Projekta partneri izvērtēs moduļus un mācību materiālus un to, kā tie ir uzlabojuši izglītojamo zināšanas par ANO sociālajiem mērķiem un viņu 21. gadsimta prasmes.

 

Informācija par projektu sociālajos medijos:

Facebook: https://www.facebook.com/21CSDG/ 

Instagram konts: 21csdg

EU disclaimer logo

Disclaimer:

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

SAZINIES AR MUMS

Tālrunis: +37 128336093

E-PASTS: izglitiba@ip.daugavpils.lv