Vejle Kommune – Dānija

Vejle pašvaldība ir sestā lielākā Dānijas pašvaldība ar iedzīvotāju skaitu 114 000: tā ir Dienviddānijas reģiona galvaspilsēta. "Vejle ... Lai lietas notiktu" ir Vejles redzējuma kopsavilkums. Tas ir arī starp vadošajām pašvaldībām uzņēmējdarbības un digitālās izglītības jomā.

Consorzio Scuola Comunità Impresa – Itālijā

Consorzio Scuola Comunità Impresa ir profesionālās apmācības aģentūras nosaukums, kas nodibināta 1999. gadā Novarā (Pjemontā). Apkopojot privātas un publiskas struktūras, CSCI mērķis ir veidot labas attiecības un attīstības iespējas starp skolu, valsts pārvaldi un biznesu.

Daugavpils pilsētas Izglītības Pārvalde – Latvija

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde - Daugavpils pilsētas (Latvija) pašvaldības iestāde, kas koordinē izglītību vietējā sabiedrībā (ap 90 000 cilvēku). Izglītības pārvalde (kurā strādā 76 cilvēki) realizē pašvaldības izglītības funkcijas un visus ar to saistītos jautājumus otrajā lielākajā Latvijas pilsētā.

Eco Logic – Ziemeļmaķedonija

ECO - LOGIC ir bezpeļņas organizācija, kas nodarbojas ar vides aizsardzību un saglabāšanu, mūsdienu ekoloģiskās prakses popularizēšanu, kā arī ilgtspējīgas attīstības principa uzraudzību un popularizēšanu.

Hub Nicosia – Kipra

Hub Nicosia ir izglītības NVO, sadarbības telpa un personu un organizāciju kopiena ar kultūras, vides vai sociāliem mērķiem. Hub Nicosia mērķis ir mobilizēt jauniešus, lai viņi pilnībā iesaistītos sabiedriskajā un ekonomiskajā dzīvē.

Universidad do Porto – Portugāle

UPORTO (Porto universitāte), kas dibināta 1911. gadā, ir viena no lielākajām Portugāles augstākās izglītības un pētniecības iestādēm. Starp fakultātēm FPCEUP (Psiholoģijas un izglītības fakultāte, kas izveidota 1980. gadā) apmēram 1500 studentu apmeklē absolventu, maģistra un doktora programmas, un vairāk nekā 1000 cilvēku katru gadu ierodas apmeklēt profesionālās apmācības.

EU disclaimer logo

Disclaimer:

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

SAZINIES AR MUMS

Tālrunis: +37 128336093

E-PASTS: izglitiba@ip.daugavpils.lv

SEKO MUMS