MĀCĪBU DARBĪBAS

Zināšanas un izglītība tiek uzskatītas par galvenajiem faktoriem, kas veicina nabadzības samazināšanu, ilgtspējīgu attīstību un ekonomisko izaugsmi. IAM ir īpaši izveidoti, lai pievērstu uzmanību dažām no lielākajām vides problēmām mūsdienās pasaulē. Tā kā IAM ir plaša mēroga un tos var izmantot, lai stundu plāniem sniegtu jaunas perspektīvas un reālās pasaules kontekstu. Studentiem jāapzinās kultūras normas un atšķirības visā pasaulē, lai viņi varētu gūt panākumus un uzplaukt. IAM ir universāls mērķis visiem cilvēkiem un pēc būtības ir globāls. Uzzinot par šīm iniciatīvām, skolēni varēs gūt ieskatu par jautājumiem visā pasaulē, piemēram, par piekļuves trūkumu tīram ūdenim un dzimumu līdztiesību. Šie jautājumi nav atdalāmi no kultūras, un, lai patiesi izprastu IAM, studentiem ir jāapgūst apkārtējā pasaule. Lai viņi būtu mūsu sabiedrības locekļi, ir svarīgi attīstīt globālos pilsoņus, kuri aizrauj rūpēties par citiem un savu pasauli. Mācību programmā ir nodaļas ar paplašinājumiem, kurās mēs apspriežam, kā izmantot noteiktus izglītības resursus.

Mācību programmas struktūra

Mācību programma ir organizēta 6 moduļos. Katrs modulis koncentrēsies uz krustojumu starp vienu konkrētu ilgtspējīgas attīstības mērķi un 21. gadsimta prasmju apguvi. Veicināto prasmju pamatā ir Maikla Fullana 6 globālās kompetences, un tās ietver raksturu, pilsonību, sadarbību, komunikāciju, radošumu un kritisko domāšanu. 1. modulī tiek padziļināti pētīts ilgtspējīgas attīstības 4. mērķis – kvalitatīva izglītība. 2. modulis koncentrējas uz ilgtspējīgas attīstības 5. mērķi – dzimumu līdztiesību. 3. moduļa mērķis ir izcelt ilgtspējīgas attīstības 11. mērķi – ilgtspējīgas pilsētas un kopienas. 4. modulis veicina ilgtspējīgas attīstības 12. mērķi – atbildīgs patēriņš un ražošana. 5. modulis parāda ilgtspējīgas attīstības 13. mērķi – rīcību klimata jomā. Visbeidzot, 6. modulis koncentrējas uz ilgtspējīgas attīstības 14. mērķi – dzīve zem ūdens.

Katrā modulī ietilpst:

* teorētisks ievads par veltīto ilgtspējīgas attīstības mērķi un 21. gadsimta prasmju apguvi, kas uzlabos gan studentu, gan skolotāju zināšanas;

* 6 mācību līdzekļu krātuve, kas veicina 21. gadsimta prasmju apguvi, izmantojot zināšanas par katru ilgtspējīgas attīstības mērķi;

* katras valsts labās prakses krātuve.

Mācību programmu varat atrast, izmantojot šo saiti:

Curriculum 21C-SDG

EU disclaimer logo

Disclaimer:

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

SAZINIES AR MUMS

Tālrunis: +37 128336093

E-PASTS: izglitiba@ip.daugavpils.lv