LEARNING ACTIVITIES

Viden og uddannelse betragtes som en af ​​de vigtigste faktorer, der bidrager til reduktion af fattigdom, bæredygtig udvikling og økonomisk vækst. SDG’erne er specielt oprettet for at henlede opmærksomheden på nogle af de største miljøudfordringer i verden i dag. Da SDG’erne er vidtrækkende og kan bruges til at give nye perspektiver og den virkelige verden til lektionsplaner. Studerende skal være opmærksomme på kulturelle normer og forskelle rundt om i verden, så de kan få succes og trives. SDG’erne er universelle mål for alle mennesker og er i sagens natur globale. At lære om disse initiativer vil hjælpe eleverne med at udvikle indsigt i spørgsmål rundt om i verden, såsom manglende adgang til rent vand og ligestilling mellem kønnene. Disse spørgsmål er uadskillelige fra kultur, og for virkelig at forstå SDG’erne skal de studerende lære om verden omkring dem. At udvikle globale borgere, der brænder for at tage sig af andre og vores verden, er vigtigt for dem at være medlemmer af vores samfund. Læreplanen indeholder kapitler med udvidelser, hvor vi diskuterer, hvordan man bruger bestemte uddannelsesressourcer.

Læreplanens struktur

Læreplanen er organiseret i 6 moduler. Hvert modul vil fokusere på skæringspunktet mellem et specifikt mål for bæredygtig udvikling og tilegnelse af færdigheder i det 21. århundrede. De promoverede færdigheder er baseret på Michael Fullans 6 globale kompetencer og inkluderer karakter, medborgerskab, samarbejde, kommunikation, kreativitet og kritisk tænkning. Modul 1 udforsker dybtgående Bæredygtig udviklingsmål 4 – Kvalitetsuddannelse. Modul 2 fokuserer på bæredygtig udviklingsmål 5 – Ligestilling mellem kønnene. Modul 3 sigter mod at fremhæve mål 11 for bæredygtig udvikling – Bæredygtige byer og samfund. Modul 4 fremmer mål 12 for bæredygtig udvikling – Ansvarligt forbrug og produktion. Modul 5 præsenterer mål for bæredygtig udvikling 13 – Klimahandling. Og endelig fokuserer modul 6 på mål 14 for bæredygtig udvikling – Liv under vand.

Hvert modul består af:

* en teoretisk introduktion om det dedikerede mål for bæredygtig udvikling og tilegnelse af færdigheder fra det 21. århundrede, der vil øge viden hos både studerende og lærere;

* et arkiv med 6 læringsværktøjer, der fremmer tilegnelsen af ​​færdigheder fra det 21. århundrede gennem viden omkring hvert mål for bæredygtig udvikling;

* et lager af landespecifikke god praksis.

Læreplanen kan du finde på følgende link:

Curriculum 21C-SDG

EU disclaimer logo

Disclaimer:

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

CONTACT US

Ph: +45 76 81 38 80

Email: eligr@vejle.dk