Σχετικά με το έργο

To έργο 21C-SDG είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ και συναποτελείται από 6 ευρωπαϊκούς οργανισμούς από Δανία, Κύπρο, Πορτογαλία, Ιταλία, Λετονία και Βόρεια Μακεδονία. Το έργο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2021.

Το έργο, έχοντας ως σημείο αναφοράς την ενίσχυση των δεξιοτήτων 21ου αιώνα με πλαίσιο τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, αποσκοπεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε μαθητές και μαθήτριες. Αυτό θα γίνει με την ανάπτυξη διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού και ενοτήτων σχετικά με τους Στόχους 4, 5, 11, 12, 13 και 14 που θα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες μεταξύ 10 και 15 ετών, με στόχο τη βελτίωση της κατανόησής τους για τρέχοντα κοινωνικά ζητήματα, π.χ. περιβάλλον, κυκλική οικονομία κ.λπ. Το ψηφιακό υλικό θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση των δεξιοτήτων 21ου αιώνα των μαθητών και μαθητριών, που είναι απαραίτητες για την επιτυχία και την ανάπτυξη των νέων στον 21ο αιώνα. Οι συγκεκριμένες δεξιότητες 21ου αιώνα περιλαμβάνουν: χαρακτήρα, πολιτότητα, συνεργασία, δημιουργικότητα και κριτική σκέψη.

ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ: μαθητές/τριες στην ηλικία των 10-15 ετών

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ: εκπαιδευτικοί

Παραδοτέα του Έργου

  • Παραδοτέο 1 – Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και ενοτήτων

Το έργο θα αναπτύξει 6 εκπαιδευτικές ενότητες, μία για κάθε ένα από τους επιλεγμένους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ποιοτική Εκπαίδευση, Ισότητα των Φύλων, Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες, Υπεύθυνη Παραγωγή και Κατανάλωση, Δράση για το Κλίμα, και Ζωή κάτω από το Νερό).

  • Παραδοτέο 2 – Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας

Το έργο θα αναπτύξει μια διαδικτυακή πλατφόρμα, όπου οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό.

  • Παραδοτέο 3 – Αξιολόγηση

Η κοινοπραξία θα αξιολογήσει τις ενότητες και το εκπαιδευτικό υλικό και πώς/εάν έχουν βελτιώσει τις γνώσεις των μαθητών σχετικά με τους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών και έχουν ενισχύσει τις δεξιότητές τους του 21ου αιώνα.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου

Facebook: https://www.facebook.com/21CSDG/ 

Instagram: 21csdg

EU disclaimer logo

Disclaimer:

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Επικοινωνήστε μαζί μας

T: +357 22 25 23 15

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@hubnicosia.org

Ακολουθησε μας