ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Η γνώση και η εκπαίδευση θεωρούνται από τους κύριους παράγοντες που συμβάλλουν στη μείωση της φτώχειας, της αειφόρου ανάπτυξης και της οικονομικής ανάπτυξης. Οι SDGs έχουν δημιουργηθεί ειδικά για να επιστήσουν την προσοχή σε μερικές από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις στον κόσμο σήμερα. Δεδομένου ότι οι SDGs είναι ευρείας εμβέλειας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή νέων προοπτικών και πραγματικού περιβάλλοντος στα σχέδια μαθήματος. Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν τους πολιτιστικούς κανόνες και τις διαφορές σε όλο τον κόσμο, ώστε να μπορούν να επιτύχουν και να ευδοκιμήσουν. Οι SDGs είναι καθολικοί στόχοι για όλους τους ανθρώπους και είναι εγγενώς παγκόσμιας φύσης. Η εκμάθηση αυτών των πρωτοβουλιών θα βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν γνώσεις για θέματα σε όλο τον κόσμο, όπως η έλλειψη πρόσβασης σε καθαρό νερό και η ισότητα των φύλων. Αυτά τα θέματα είναι αδιαχώριστα από τον πολιτισμό και για να κατανοήσουν πραγματικά τους SDGs, οι μαθητές πρέπει να μάθουν για τον κόσμο γύρω τους. Η ανάπτυξη παγκόσμιων πολιτών που είναι παθιασμένοι με τη φροντίδα των άλλων και του κόσμου μας είναι απαραίτητη για να είναι μέλη της κοινωνίας μας. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει κεφάλαια με επεκτάσεις στα οποία συζητάμε πώς να χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς πόρους.

Δομή του προγράμματος σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών οργανώνεται σε 6 ενότητες. Κάθε ενότητα θα επικεντρωθεί στη διασταύρωση μεταξύ ενός συγκεκριμένου Στόχου Αειφόρου Ανάπτυξης και της απόκτησης δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Οι προωθούμενες δεξιότητες βασίζονται στις 6 παγκόσμιες ικανότητες του Michael Fullan και περιλαμβάνουν χαρακτήρα, ιθαγένεια, συνεργασία, επικοινωνία, δημιουργικότητα και κριτική σκέψη. Η Ενότητα 1 διερευνά σε βάθος Στόχος Αειφόρου Ανάπτυξης 4 – Εκπαίδευση Ποιότητας. Η Ενότητα 2 εστιάζει στον Στόχο Αειφόρου Ανάπτυξης 5 – Ισότητα των φύλων. Η Ενότητα 3 στοχεύει στην ανάδειξη του Στόχου Αειφόρου Ανάπτυξης 11 – Αειφόρες Πόλεις και Κοινότητες. Η Ενότητα 4 προωθεί τον Στόχο Αειφόρου Ανάπτυξης 12 – Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή. Η Ενότητα 5 παρουσιάζει τον Στόχο Αειφόρου Ανάπτυξης 13 – Δράση για το Κλίμα. Και, τέλος, η Ενότητα 6 επικεντρώνεται στον Στόχο Αειφόρου Ανάπτυξης 14 – Η ζωή κάτω από το νερό.

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει:

* μια θεωρητική εισαγωγή σχετικά με τον ειδικό στόχο αειφόρου ανάπτυξης και την απόκτηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα που θα ενισχύσουν τη γνώση τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών.

* ένα αποθετήριο 6 εργαλείων μάθησης που προωθούν την απόκτηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα μέσω της γνώσης γύρω από κάθε Στόχο Αειφόρου Ανάπτυξης.

* ένα αποθετήριο ορθών πρακτικών για κάθε χώρα.

Το πρόγραμμα σπουδών που μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Curriculum 21C-SDG

EU disclaimer logo

Disclaimer:

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Επικοινωνήστε μαζί μας

T: +357 22 25 23 15

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@hubnicosia.org

Ακολουθησε μας