έργο 21C - SDG

To έργο 21C-SDG είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ και συναποτελείται από 6 ευρωπαϊκούς οργανισμούς από Δανία, Κύπρο, Πορτογαλία, Ιταλία, Λετονία και Βόρεια Μακεδονία. Το έργο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2021.

ΟΙ ΕΞΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Image_contact

ΕΤΑΙΡΟΙ

EU disclaimer logo

Disclaimer:

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

επικοινωνήστε μαζί μας

T: +357 22 25 23 15

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@hubnicosia.org

ακολουθησε μας